Студенти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) формують індивідуальну освітню траєкторію

27 квітня 2020 року відбулась онлайн конференція за участю студентів першого курсу, куратора групи ГО-15 – Сергія Сарнавського, завідувачки кафедри географії та методики її навчання Анжели Шуканової, керівника освітньої сертифікатної програми «Географічна позашкільна освіта» – Любові Вішнікіної та начальниці навчально-методичного відділу – Тетяни Япринець.

Студентам було пояснено процедуру обрання вибіркових дисциплін, у відповідності з якою вони мають право обрати як окремі додаткові дисципліни на наступний рік навчання, так і освітню сертифікатну програму загалом вже із певним переліком дисциплін, які вона вміщує. Відбулась жвава дискусія між студентами та викладачами кафедри – студенти розповіли своє бачення на зміст вибіркових дисциплін, переваги і недоліки кожного із запропонованих варіантів здійснення вибору.

Науково-педагогічні працівники кафедри географії та методики її навчання презентували освітню сертифікатну програму «Географічна позашкільна освіта», поінформували про можливості реалізації індивідуальної освітньої траєкторії за рахунок участі в програмах академічної мобільності та перспективи здобуття освітнього ступеня «магістр» на умовах перехресного вступу.

Кінцевим пунктом онлайн зустрічі стало те, що більшість студентів виявило бажання обрати пакет дисциплін в межах сертифікатної програми «Географічна позашкільна освіта», так як вона надає широкий спектр дисциплін, які знадобляться для організації туристичних походів та змагань, екскурсій, загалом позашкільної діяльності школярів, розуміння сталого розвитку як основи сучасного суспільства, організації науково-дослідницької роботи учнів, що в кінцевому підсумку розширить перспективи майбутнього працевлаштування бакалаврів середньої освіти.

You may also like...