Практичні заняття в форматі відеоконференції на кафедрі всесвітньої історії та методики викладання історії

Забезпечення якості залишається одним із пріоритетів навчальної роботи викладачів кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії. Кафедра продовжує працювати над дистанційним викладанням курсів за допомогою можливостей, які надають ресурси: Google Сlassroom, LearningApps.org, Gmail, Viber, Telegram тощо.

Цього тижня за умов збільшення інтенсивності практичних занять у розкладі ці ресурси були врізноманітнені форматом відеоконференції Zoom. Першопрохідцем кафедри став асистент Лобода Д.О., провівши заняття з Середньовічної історії країн Азії та Африки для студентів групи ІА(мс)-33 та з Новітньої історії світу для студентів групи І-42.

Дмитро Олександрович зауважив, що програма Zoom дає змогу не лише знову зустрітися студентам із викладачем, ефективно задовольнивши освітні потреби, а і має широкий інструментарій для демонстрації карт, схем, інформаційної дошки, ілюстрацій та інших унаочнень при вивченні історичного матеріалу, які не завжди вдається реалізувати навіть на звичайному аудиторному занятті.

Інші новини: