СТУДЕНТИ ОПАНОВУЮТЬ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Студенти групи ІА(мс)-24 спеціальності 032 Історія та археологія відповідно до освітньої програми «Історія та археологія» вивчають дисципліну «Охорона культурної спадщини та пам’яткознавство» (викладач докт. істор. наук, проф. кафедри історії України Бабенко Л.Л.). Сфера працевлаштування випускників бакалаврату та магістратури спеціальності передбачає серед іншого у майбутній професійній діяльності у музейних установах практичне заняття пам’яткоохоронними заходами. Так, проведення практичного заняття з теми «Організація пам’яткоохоронної діяльності в Україні у період незалежності» було проведене на базі відділу пам’яткознавства Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

Наукові співробітники відділу Скирда Олег Анатолійович та Скирда Антоніна Миколаївна ознайомили студентів з основними напрямками роботи відділу, планом, формами науково-дослідної та науково-експозиційної діяльності. Зокрема студенти  отримали змогу попрацювати з архівом відділу, напрацюваннями до однієї з найбільш масштабних державних програм «Звід пам’яток історії і культури України». Науковці-музейники розповіли про методику й методологію підготовки томів «Зводу» у Полтавській області, співпрацю з науковцями та краєзнавцями. Така форма проведення занять поглиблює їхню ефективність та допомагає сформувати професійні орієнтири.

Інші новини: