УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ФОРУМАХ

Викладачі кафедри історії України та студенти спеціальності 032 Історія та археологія взяли участь у наукових конференціях, які мають тематичну спрямованість у розрізі фахової підготовки здобувачів освіти освітньої програми «Історія та археологія».

5-6 лютого 2020 р. у Києві відбулася Міжнародна наукова конференція «Церква мучеників: Гоніння на віру і Церкву в ХХ столітті», у якій взяла участь докт. істор. наук, зав. кафедри історії України Бабенко Л.Л. Її доповідь була присвячена проблемі ідеологічного обґрунтування терору щодо православної церкви у 1920-1930-х рр. Конференція об’єднала дослідників з 17 країн, які працювали упродовж двох днів у секціях і панельних дискусіях. На пленарному засіданні виступив з доповіддю випускник історичного факультету, канд. істор. наук, ст. наук. співр. Інституту історії України НАН України Бажан О.Г.

На базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 7-8 лютого працювала Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська археологія: здобутки, сучасний стан та перспективи». Її постійними учасниками є викладачі, які забезпечують формування теоретичних знань і практичних компетентностей Луговий Р.С. і докторантка Коваленко О.В. Це наукове зібрання одне з небагатьох, що присвячується винятково проблемам археологічних досліджень, підсумовує результати польових досліджень і відкриттів. Важливо, що цьогоріч учасниками конференції стали студенти спеціальності 032 Історія та археологія Романенко В. і Карпов В. Опублікований збірник матеріалів конференції.

Отже, конференції є важливим засобом наукової комунікації та набуття фахових компетентностей студентів.

You may also like...