На кафедрі історії України розглянуті й схвалені оновлені освітні програми

Науково-педагогічні працівники кафедри історії України, члени робочих груп з розробки/удосконалення освітніх програм, стейкголдери та роботодавці, здобувачі освіти провели спільне засідання з розгляду та затвердження оновлених освітніх програм, які діють на факультеті історії та географії ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Викладачі забезпечують реалізацію освітніх програм «Історія та археологія» за спеціальністю 032 Історія та археологія першого (бакалаврського) (гарант проф. Людмила Бабенко), другого (магістерського) (гарант проф. Ігор Сердюк), третього освітньо-наукового рівня (гарант проф. Юрій Волошин) рівнів вищої освіти, а також освітньої програми «Релігієзнавство» за спеціальністю 031 Релігієзнавство другого (магістерського) рівня (гарант проф. Роман Сітарчук). Проєкти освітніх програм були оприлюднені для ознайомлення на офіційних сайтах університету і кафедри історії України з метою обговорення, внесення пропозицій щодо удосконалення ОП. При перегляді змісту освітніх програм бралися до уваги результати моніторингу якості освіти, зокрема анкетування стейкголдерів та здобувачів освіти першого бакалаврського та третього освітньо-наукового рівнів вищої освіти.

Гаранти освітніх програм та члени робочих груп спеціальностей 032 Історія та археологія та 031 Релігієзнавство постійно працюють над вивченням запитів ринку праці у гуманітарній сфері, дбають про відповідність ОП та системи освітньої діяльності ПНПУ критеріям положення про акредитацію. Так, проведено ротації у складі робочих груп у звязку із завершенням навчання студентів бакалаврату та магістратури. Визнано доцільним включити до складу робочих груп спеціальності 032 Історія та археологія першого бакалаврського рівня докторку історичних наук Олену Бороденко, кандидата історичних наук Юрія Пуголовка, який очолює Полтавську археологічну експедицію ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАНУ. Також його та заступника директора Державного архіву Полтавської області Тараса Пустовіта  уведено до групи, яка забезпечує ОП другого магістерського рівня за цією ж спеціальністю. Висловив задоволення можливістю працювати у складі групи удосконалення ОП за спеціальністю 031 Релігієзнавство Володимир Состін – зав. сектором у справах релігій та національностей Департаменту культури та інформаційної політики Полтавської ОВА. 

На спільному засіданні відбувалося обговорення пропозицій та змін до ОП, висловлених упродовж роботи над їх удосконаленням. Так, гарант ОНП (доктор філософії) проф. Юрій Волошин зазначив, що були враховані побажання, висловлені головою ГЕР проф. Ігорем Лиманом та членами НАЗЯВО під час акредитації  щодо введення освітніх компонентів  для набуття аспірантами викладацьких компетентностей. З цією метою курс «Дослідницьке проєктування в історичній науці» був замінений курсом «Проєктування викладацької та дослідницької діяльності історика-науковця».  При формуванні нового навчального плану освітньої програми бакалаврського рівня вищої освіти була врахована пропозиція здобувачів освіти щодо збільшення кредитів на вивчення базової навчальної дисципліни – історії України. У результаті консенсусу думки викладачів і студентів відтепер передбачено виконання двох курсових робіт, що сприятиме формуванню навичок академічного письма здобувачів освіти.

 На пропозицію здобувачів освіти другого магістерського рівня спеціальностей 032 Історія та археологія та 031 Релігієзнавство підсилена практична складова, конкретизовані назви і завдання практик відповідно до сфери їх проходження. На практичній підготовці акцентували увагу і стейкголдери Валентина Гудим – директорка Державного архіву Полтавськлї області та Євгенія Калініна – завідувачка науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Обговорення освітніх програм продемонструвало зацікавленість у якісному наповненні всіх освітніх програм, які забезпечуються на кафедрі історії України, активну участь у формуванні оновлених пропозицій студентів Дениса Шейка, Дарії Воронкіної, Вікторії Торубари, Маргарити Колеснікової.  Рецензенти освітніх програм – провідні науковці, досвідчені фахівці у своїх галузях Руслана Маньковська,  Вячеслав Шерстюк, Наталія Шліхта, Володимир Маслійчук, Юрій Каганов, Високопреосвященніший  владика Федір – архієпископ Полтавський і Кременчуцький, Ірина Удовиченко, Володимир Мільчев схвально оцінили освітні програми та рекомендували їх до впровадження в освітній процес Полтавського національного педагогічного університету.

Інші новини: