Завершення державної атестації на спеціальності 032 Історія та археологія

Завершився процес державної атестації здобувачів освіти першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія на факультеті історії та географії. Студенти групи ІА(мс)-44 складали два атестаційні екзамени: з фахової підготовки та додаткової спеціалізації «Музейна справа». Здобувачі освіти виконали освітню програму, її освітні компоненти й атестаційний екзамен підсумував результати оволодіння теоретичними знаннями й уміння демонструвати фахові компетентності. Атестаційну комісію очолив професор кафедри історії України Ігор Сердюк, а до її складу  увійшли досвідчені науково-педагогічні працівники, які забезпечували викладання навчальних дисциплін – доценти Олексій Гура, Лариса Шаповал, Олександр Лахно.

Також до роботи у складі комісії приєднався представник робочої групи з розробки/оновлення освітньої програми «Історія та археологія», стейкголдер Олександр Супруненко. Він є директором Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, знаним в Україні археологом. Очолювана ним установа є базою навчальних та виробничих практик для студентів спеціальності, а також завдяки постійній співпраці місцем реалізації освітніх і кар’єрних траєкторій студентів.

Студенти продемонстрували належний рівень теоретичної підготовки, відповіді в переважній більшості були повними і вичерпними. Так, відмінні знання продемонстрували Костянтин Бурчак, Владислав Романенко, Ксенія Матюшенко, Аліна Аленіна, Тетяна Дубенко. Вони підтвердили грунтовні знання з історії України, Всесвітньої історії, археології, навчальних дисциплін музеєзнавчого циклу. Зокрема Костянтин Бурчак визначився з професійною діяльністю та працює в Полтавській археологічній експедиції ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України під керівництвом члена робочої групи з розробки / оновлення освітньої програми, кандидата історичних наук Юрія Пуголовка.

З вітальним словом до студентів, які завершили навчання на бакалавраті, звернулися завідувачка кафедри історії України Людмила Бабенко та куратор групи, викладач дисциплін археологічного циклу Роман Луговий, який зараз перебуває в рядах Збройних Сил України, захищаючи суверенітет і цілісність нашої держави.  Викладачі побажали студентам успіхів у набутті наступних рівнів вищої освіти та професійної самореалізації.

Інші новини: