Лесі Українці – 150 років від дня народження

25 лютого 1871 року народилася Лариса Петрівна Косач, яка увійшла в історію як велика Леся Українка. Її 150-річний ювілей широко відзначається в Україні. Ця дата змусила подивитися на її життя, творчість і діяльність з позицій актуальності для сьогодення, суголосності її думок, ідей із процесом сучасного політичного націєтворення.

У Полтавському національному педагогічному університеті відбулися наукові читання, присвячені 150-річному ювілеєві Лесі Українки, зініційовані кафедрою української літератури (координатор і модератор д.ф.н. Світлана Ленська). Науковий захід замислювався як міждисциплінарний, що дозволило різнобічно підійти до визначення тематичних пріоритетів аналізу і характеристики творчої і громадсько-політичної діяльності Лесі Українки, місця її творчої, теоретичної та епістолярної спадщини у навчальному процесі.

У роботі наукового заходу взяли участь викладачі кафедри історії України д.і.н. Людмила Бабенко та к.і.н. Лариса Шаповал. У своєму виступі «Політичні погляди Лесі Українки» Л. Бабенко наголосила, що склалася нагальна потреба «декомунізувати» видатну співвітчизницю та її політичні погляди, які були інтегровані у радянські стереотипи. Також доповідачка виклала суть політичних поглядів та ідеалів Лесі Українки, які мали соціалістичні симпатії. При цьому зверталася увага на історичний і політичний контекст, український національно-визвольний рух на рубежі ХІХ – ХХ ст. й особливості адаптації марксизму на українських землях. Л. Шаповал проаналізувала витоки формування національного світогляду Лесі Українки, загальну й родинну атмосферу, яка формувала національні пріоритети поетки й громадсько-політичної діячки. Такі наукові заходи й оприлюднення теоретичних напрацювань викладачів мають безпосередній тісний зв’язок із вивченням здобувачами освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів за спеціальностями 032 Історія та археологія і 014.03 Середня освіта (Історія). Так, суспільно-політичні погляди Лесі Українки розглядаються при вивченні таких навчальних дисциплін: «Новітня історія України», «Українська суспільно-політична думка (друга половина ХVІІ – ХІХ ст.): постаті», «Політичні партії і рухи в Україні у ХХ – ХХІ ст.». У наукових читаннях брали участь також студенти як учасники дискусій та слухачі.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *