На кафедрі філософії в режимі відеоконференції підбили підсумки діяльності наукової школи

Кафедра філософії факультету історії та географії на своєму онлайн-засіданні підбила підсумок діяльності наукової школи «Вітчизняний культурно-історичний досвід у процесі формування громадянського суспільства». Науковим лідеромшколиє доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України, член спілки краєзнавців, член спілки релігієзнавців, академік Академії політичних наук України, декан факультету історії та географії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Кравченко Петро Анатолійович.

Члени наукової школи (викладачі та аспіранти кафедри філософії) працюють у межах науково-дослідної теми «Культурно-історична детермінація розвитку людського потенціалу в процесі формування громадянського суспільства» (державний реєстраційний № 0111U000701). Результати наукових досліджень лідера і членів наукової школи відображено у понад 500 публікацій, понад 100 з яких — монографії, навчальні посібники, статті в наукометричних виданнях. Під керівництвом засновника наукової школи захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Проф. Кравченко П.А. є головним редактором науково-теоретичного журналу «Філософські обрії», який випускається спільно з Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України двічі на рік. На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 033 Філософія, в якій навчаються 12 аспірантів денної й заочної форм навчання. Протягом існування школи поводились міжнародні і Всеукраїнські конференції, остання з яких — «Людина у світі інформаційних технологій: ціннісні пріоритети та перспективи» (10-11 жовтня 2019 року). Відмітивши успіхи наукової школи, її члени визначили проблеми і перспективи розвитку.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *