На кафедрі географії та методики її навчання у співпраці із зовнішніми стейкхолдерами продовжується робота над удосконаленням освітньої програми «Туризм»

26 січня відбулася зустріч викладачів кафедри географії та методики її навчання із зовнішніми стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Туризм» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: директором туристичного агентства «Країна Мрій» Олександром Куртовим та співвласником мережі туристичних агенцій «Марабу» і «CORAL Travel» Максимом Філатовим.

Під час зустрічі із роботодавцями було обговорена структура білетів атестаційного екзамену. Максим Філатов надав цінні рекомендації щодо змісту ситуаційних компетентісноорієнтованих завдань, а Олександр Куртов надав згоду працювати в складі атестаційної комісії. Гарант освітньої програми Анжела Шуканова передала турагентству «Країна Мрій» методичне забезпечення екскурсії на тему «Природа Карпат», розроблене викладачами та студентами кафедри.

Також було розглянуто проблеми підготовки фахівців в сучасних умовах кризи туристичної галузі та перспективні напрямки поглиблення співпраці із зовнішніми стейкхолдерами, зокрема можливість виробничого стажування студентів спеціальності 242 «Туризм» в якості супроводжуючих туристичних груп.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *