Старший викладач кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методик їх викладання Дмитро Лобода пройшов стажування в Тартуському університеті (Естонія)

Упродовж 16 жовтня – 15 грудня 2023 року старший викладач кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методик їх викладання Дмитро Лобода посилював власну викладацьку майстерність на базі Тартуського університету (Естонія) за програмою стажування «Digital learning tools and platforms» («Цифрові навчальні інструменти та платформи»).

Професійне удосконалення за цим напрямом зумовлене викладанням Дмитром Лободою освітнього компонента «Інформаційні технології у навчанні історії» циклу професійної підготовки за освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Середня освіта (Історія)» та мало обсяг 56 годин (2,25 кредити ЄКТС за шкалою Тартуського університету). У ході підвищення кваліфікації учасники мали змогу попрацювати у перевернутому класі «Digital Learning Approaches at Our University: Status Quo» та оцінити стан розвитку цифрових технологій у різних ЗВО України та Європи; вивчали теоретичні теми «Digital Technologies in Higher Educational Establishments», «Technology As An Enhancement Tool in Student-Centered Learning»; застосовували на практиці в індивідуальній та груповій роботі безкоштовні цифрові ресурси та платформи інтерактивного навчання (Google tools, Learning Apps, H5P та ін.); аналізували сучасні діджитал-технології і пропонували власні методики впровадження в змішане навчання. Викладачами курсів були провідні науковці в царині цифрових освітніх технологій Естонії, Польщі, Чехії та України. Підвищення кваліфікації реалізоване в межах міжнародного гранту (консорціуму) ПНПУ імені В. Г. Короленка, Тартуського університету (Естонія), інших ЗВО України та за підтримки Європейського Союзу.

You may also like...