Здобувачі освіти ОП «Історія та археологія» та викладачі кафедри історії України взяли участь у семінарі з музейної роботи

22 березня відбувся обласний семінар «Актуальні питання діяльності музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти і науки України». На запрошення організаторів у його роботі взяли участь здобувачі освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія першого (бакалаврського) рівня ІІІ і ІУ курсів, які відповідно до визначених завдань професійної підготовки оволодівають фаховими компетентностями музеолога, музейника-практика. Учасниками стали також викладачі кафедри історії України проф. Людмила Бабенко, доц. Лариса Шаповал, доц. Оксана Коваленко, доц. Тамара Жалій, які забезпечують викладання навчальних дисциплін музеєзнавчого та пам’яткоохоронного спрямування.

Організаторами заходу, що проходив у змішаному форматі, стали Департамент освіти і науки Полтавської ОВА, Управління забезпечення реалізації політики національної пам’яті в регіонах Українського інституту національної пам’яті, Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавська академія неперервної освіти імені М.В. Остроградського. З усіма інституціями кафедра історії України підтримує ділові зв’язки як із стейкголдерами, фахівцями-практиками, які беруть участь в організації спільних наукових і навчальних заходів, гостьових лекцій тощо.

Роботу семінару відкрили начальник відділу вищої, професійно-технічної, позашкільної освіти, виховної роботи, науки та інновацій Департаменту освіти і науки, голова комісії з обліку, огляду музеїв при закладах освіти області Валентина Франчук, директор Полтавської академії неперервної освіти Віталій Зелюк, головний спеціаліст Північно-Східного міжрегіонального відділу УІНП Олег Пустовгар. Спікери означили головні актуальні проблеми діяльності музеїв при закладах освіти, їхню роль у формуванні національної ідентичності, патріотизму, знань з історії. Олег Пустовгар звернув увагу учасників на правову базу, яка лежить в основі сучасних засад формування національної пам’яті, і щойно прийнятий Верховною Радою закон про деколонізацію публічного культурного простору міст і сіл України. Ця інформація була взята до уваги студентами, які вивчали дисципліну «Основи пам’яткознавства та охорона культурної спадщини України».

Центральне місце в роботі семінару, в якому брали участь понад сто осіб, посіла презентація підготовленого УІНП посібника щодо оновлення змісту експозицій музеїв «Революція в музеї», висвітлення кращих практик національно-патріотичного виховання та музейної роботи. Авторки посібника –  начальник управління забезпечення реалізації національної політики пам’яті в регіонах УІНП Олена Охрімчук та завідувачка сектора методичної роботи Ганна Байкєніч. Цінними науково-методичними меседжами виступів були передусім акценти на законодавчій основі створення і функціонування музеїв та формування їх експозицій, зміні підходів до історії, зміні підходів до музейної справи тощо. Було запропоновано й «фестиваль ідей для музеїв» – новації, які в сучасних умовах здатні зробити музеї затребуваними як у закладах освіти усіх рівнів, так і поза ними. Спікерки наголосили, що сайт УІНП містить у відкритому доступі всі матеріали проєктів з історії, які розробляють наукові співробітники, що особливо актуально для студентів в умовах дистанційного навчання.

Кафедра історії України планує продовжувати знайомство здобувачів освіти з проєктами УІНП та проведення спільних заходів у розрізі розуміння сучасних підходів до вивчення історичного минулого, набуття навичок soft scills і громадянської активності.

You may also like...