Польова робота музейника та етнографа

28 червня 2022 р. в рамках Угоди про співпрацю кафедри історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка та Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського відбулася робоча зустріч викладача  навчальних дисциплін :«Етнографія України», «Музеєзнавства та музейної справи», доцента Лариси Шаповал та завідувача науково-експозиційного відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Марії Пісцової в кабінеті Етнографії України (аудиторія № 48). (фото)

 Під час обговорення робочих навчальних програм вище названих дисциплін відбувся обмін польовими етнографічними матеріалами, які були зібрані  здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти, які навчаються за ОП Середня освіта. Історія та ОП Історія та археологія, студентами груп ІО-21, 22, 23, ІА-23 як форми самостійної роботи з тем практичних занять: «Народне харчування українців», «Методика польового етнографічного дослідження», «Методика музейно-етнографічних досліджень».(фото )

Також було розроблено напрямки навчальної діяльності студентів факультету історії та географії під керівництвом доцента Лариси Шаповал  та музейників ПКМ імені Василя Кричевського на 2022-2023 н. р. за навчально-методичним посібником «Етнографія України»  для підвищення пізнавальної діяльності студентської аудиторії та якісного засвоєння методики музейно-етнографічних досліджень здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти. (фото де є посібник «Етнографія України», під моїм авторством)

Інші новини: