Профорієнтаційна година куратора

У межах спільної години куратора групи ІО(го)-43 (куратор доцент Н. Год) та групи ІО-51 (куратор доцент Н. Порох) було проведено профорієнтаційний захід щодо вступу до магістратури випускників-бакалаврів.

Студенти п’ятого курсу факультету історії та географії А. Бондаренко, О. Прохоров, А. Конопльов поділились враженнями від свого навчання у магістратурі, знайшли переконливі для четвертокурсників аргументи щодо необхідності продовження навчання в магістратурі. Зокрема. Вони звернули увагу на перспективи при працевлаштуванні та кар’єрному зростанні майбутніх фахівців, зазначили, що саме другий (магістерський ) рівень навчання орієнтований на здобуття фундаментальних знань з історії, освоєння сучасних методів та технологій зі здатністю їх застосування у освітньому процесі. Разом з тим магістранти зауважили, що освітня програма «Середня освіта (Історія)» забезпечує не лише фундаментальну теоретичну та практичну підготовку до роботи в школі, але й готує до науково-дослідницької діяльності, є ґрунтовною базою для вступу до аспірантури та подальшої наукової діяльності. Було підкреслено, що універсальність здобутих знань дозволяє випускникам працювати у різних галузях. Куратори академічних груп, викладачі кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії доц. Н. Год та доц. Н. Порох, зазначили, що війна, яка нині точиться в Україні, поміж іншого загострила й питання виховання підростаючого покоління. При цьому роль учителя, учителя-історика у формуванні патріотів своєї країни набуває особливої ваги. Долучитися до цього процесу зможуть студенти, здобувши другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Історія).

You may also like...