Студенти ПНПУ імені В.Г. Короленка спеціальності 032 Історія та археологія завершили проходження археологічної практики

Нещодавно закінчилася виїзна навчальна археологічна практика студентів І та ІІ курсів освітнього рівня бакалавр спеціальності 032 Історія та археологія факультету історії та географії  ПНПУ імені В. Г. Короленка, яка цьогоріч проходила на базі археологічної експедиції університету (керівник – асистент кафедри історії України Роман Луговий) та Полтавської археологічної експедиції Охоронної археологічної служби України (ОАСУ) (керівник, к.і.н. Юрій Пуголовок) біля села Михайлики Мачухівської ОТГ Полтавської області.

Під час проходження практики студенти під керівництвом Романа Лугового проводили археологічні розвідки навколишніх територій. Було виявлене невідоме досі поселення епохи пізньої бронзи поблизу села Полузір’я. Здійснено моніторинг відомих пам’яток курганної групи біля села Михайлики, зокрема, уточнено кількість насипів, їх розташування в групі.

Студенти на практиці навчилися вимірювати висоту і діаметр курганів, робити фотофіксацію об’єктів археології та користуватися GPS приладами для фіксації географічних координат.

Студенти також відвідали відоме в археологічній науці багатошарове поселення біля села Сердюки, яке датується епохою фінальної бронзи і є на сьогодні єдиним відомим поселенням цієї епохи на Полтавщині. Згадане давнє поселення містить також старожитності черняхівської культури ІІІ–IV ст. н. е.

До моніторингу пам’ятки долучився відомий полтавський археолог, керамолог к.і.н. Анатолій Гейко, завідувач відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України.  Саме він у попередні роки виявив і проводив археологічні розкопки на цьому поселенні. Дослідник детально ознайомив студентів з результатами цих розкопок, розповів про знахідки, які були виявлені, їхню наукова цінність та новизну. Також він брав участь спільно з керівниками практики і студентами-істориками у процесі огляду та вимірювання виявлених археологічних об’єктів, їх фотофіксації. У процесі виконання завдань археологічних досліджень Роман Луговий звертав увагу студентів на методичні вимоги щодо польових досліджень, актуалізацію теоретичних знань з археології.

Цьогорічною родзинкою практики стали заняття з експериментальної археології. Студенти разом з керівником практики Романом Луговим експериментували з побудовою глиняної печі слов’янських племен.

У таборі на базі експедиції студенти ознайомилися із давніми технологіями та лабораторною роботою в умовах археологічної експедиції. Анатолій Гейко провів два майстер-класи з технологій давнього гончарства.

А Оксана Коваленко, к.і.н., науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, завідувачка сектору Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, проводила зі студентами практичні заняття з методики лабораторної обробки археологічних знахідок та практикум з їх графічної фіксації.

Спільна робота з фахівцями-археологами у ході проведення навчальної практики є складовою частиною Угоди про співпрацю між ПНПУ та Інститутом керамології – Відділенням Інституту народознавства НАН України і Національним музеєм-заповідником українського гончарства в Опішному (директор, д.і.н. Олесь Пошивайло). Студенти 2, 3 та 4 курсів спеціальності 032 Історія та археологія також неодноразово брали участь у заходах, організованих відділенням ОАСУ під керівництвом Романа Лугового та Юрія Пуголовка. Згадані науковці є також рецензентами освітніх програм першого бакалаврського й другого магістерського рівнів вищої освіти та освітньо-наукової програми (доктор філософії). Підведення підсумків навчальної практики засвідчило її результативність, високу зацікавленість студентів, вміння поєднувати теоретичні знання з методикою польових археологічних досліджень. А студентів академічних груп ІА-13 та ІА(мс)-24 практика ще більше згуртувала та перевірила на міцність студентську дружбу.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *