На кафедрі історії України підвели підсумки внутрішньої академічної мобільності

У 2019-2020 навчальному році кафедра історії України включилася в процес розширення освітніх можливостей студентів спеціальності 032 «Історія та археологія». Вони забезпечуються засобами академічної мобільності здобувачів освіти. Раніше координатори цієї програми на кафедрі історії України зав. кафедри Людмила Бабенко та доц. Лариса Шаповал інформували про мету і зміст навчального контенту внутрішньої академічної мобільності, участь студентів у наукових студентських конференціях у дистанційному режимі та інші види навчальної і наукової діяльності. Студенти факультету історії та географії гр. ІА(мс)-24 Тетяна Маляренко та Владислав Романенко, які вивчали дисципліну «Інформаційні технології у музейній справі» у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», отримали відмінні оцінки на заліку й неоціненний досвід академічної адаптації, інтегрування у нові умови навчальної діяльності. Доц. Шаповал Л.І. забезпечувала викладання дисципліни «Музеєзнавство і музейна справа» у ПНПУ імені В.Г. Короленка для студенток спеціальності 029 «Документознавство та інформаційна діяльність» університету економіки і торгівлі Дарії Козоріз, Катерини Гоцевої, Дарії Поливоди у складі групи ІА(мс)-24. Студенти успішно розпочали навчальний процес, однак його звичний режим був порушений карантином і переходом на дистанційні форми навчання. Але це не перешкодило успішному навчанню, що засвідчили відмінні результати по завершенню вивчення дисципліни. Усім студентам були вручені документи, які засвідчують успішне завершення програми внутрішньої академічної мобільності. Декан факультету історії та географії проф. Петро Кравченко та викладачі привітали студентів і вручили сертифікати із зазначенням досягнутих результатів навчальної діяльності.

Інші новини: