Триває програма академічної мобільності студентів факультету

12 травня 2020 року відбулося в онлайн-режимі практичне заняття із навчальної дисципліни «Музеєзнавство та музейна справа» зі студентами ІІ курсу факультету історії та географії Маляренко Тетяною, Романенком Владиславом і студентами ІІ курсу спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Козоріз Тетяною, Поливодою Дарією та Гоцевою Катериною, які навчалися за програмою внутрішньої академічної мобільності. Практичне заняття на тему «Класифікація музеїв» стало завершальним по програмі внутрішньої академічної мобільності студентів ПУЕТ і ПНПУ імені В.Г. Короленка із навчальних дисциплін «Сучасні інформаційні системи в музейній справі» (викладач – проф. Оніпко Т.В.) і «Музеєзнавство та музейна справа» (викладач – доц. Шаповал Л.І.), що тривала із 27 січня по 10 травня 2020 року.

Тематика студентських презентацій була присвячена українським музеям під відкритим небом (скансенам), які є різновидом етнографічних музеїв історичного профілю. Ґрунтовними були доповіді студентів педагогічного вишу Маляренко Тетяни та Романенка Владислава, які стали предметом дискусій із проблем вітчизняного музеєзнавства для студентів Козоріз Тетяни, Поливоди Дарії та Гоцевої Катерини.

Модератором заключного заняття по програмі академічної мобільності студентів була викладач дисципліни «Музеєзнавство та музейна справа» доцент кафедри історії України Лариса Шаповал.

Інші новини: