У педуніверситеті відбулася презентація монографії «Професор географії Кость Дубняк» доктора географічних наук Шевчука Сергія Миколайовича

Завжди джерелом духовного багатства була книга… Важко переоцінити її значення для людства. Зустріч з новою книгою – це подія, зустріч з автором – це свято.

6 лютого в читальній залі університетської бібліотеки імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха відбулася презентація монографії «Професор географії Кость Дубняк» Сергія Миколайовича Шевчука – професора, доктора географічних наук.

Монографія присвячена дослідженню постаті видатного українського географа першої половини ХХ століття – професора Костя Володимировича Дубняка. Учений відомий у науці як теоретик українського географічного краєзнавства, один із лідерів наукової школи української економічної географії, засновник географічних досліджень території Полтавщини. Видання розкриває життєвий шлях і науковий доробок ученого. Уперше в історії української географії представлено науковий доробок ученого у галузях теорії та історії географії, географічного українознавства та краєзнавства, географічної освіти та бібліографії. Праця містить бібліографічний покажчик й оригінальні тексти праць вченого.

Дану монографію представив її автор – Сергій Шевчук, який зазначив, що «підготував цю працю, присвячену висвітленню життєвого шляху та наукового доробку Костя Володимировича Дубняка, на зразок ряду тих, що вийшли за редакцією професора Олега Шаблія у серії «Постаті вітчизняного землезнання». Улітку 2018 року працюючи над збором інформації для цієї книги, мені також випала можливість ознайомитися із архівною кримінальною справою та документами професора Костя Дубняка.

Постать професора Костя Дубняка надзвичайно важлива також з позицій вивчення становлення та розвитку вищої географічної освіти та науки на Полтавщині. Заснований у 1914 році, Полтавський учительський інститут у 1919 році було перетворено на український педагогічний інститут, а в 1921 році на Полтавський інститут народної освіти. Професора Костя Дубняка, який розпочав свою науково-педагогічну діяльність в інституті у 1920 році, ми називаємо першим професійним географом Полтавщини. Його діяльності присвячуємо першу книгу із серії «Землезнання Полтавщини».

Зростання інтересу до проблем історії української географії розглядаємо як один із важливих результатів дослідження, а тому сподіваємося, що книга «Професор географії Кость Дубняк» стане початком його реабілітації та належного пошанування як одного із основоположників національної географічної школи».

З вітальним словом до присутніх звернувся ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор філологічних наук, професор, академік Академії вищої освіти України, член Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України, заслужений діяч науки й техніки України Микола Іванович Степаненко. Ним було підкреслено, що автор монографії Шевчук С.М. проробив величезну роботу, зміг донести до читача важливий внесок такого титана географічної науки як Кость Дубняк.

Після слова ректора ПНПУ імені В. Г. Короленка Степаненка М.І. пролунало музичне вітання у виконанні Твердохліб Юлії, студентки четвертого курсу психолого-педагогічного факультету.

Величезний здобуток Кость Дубняка і значну роботу, яку проробив автор Шевчук С.М., відзначила завідувач кафедри географії та методики її навчання, кандидат педагогічних наук, доцент Шуканова А.А. Нею було відзначено словничок російсько-українських термінів природознавства та географії Кость Дубняка, який наголошував відійти від російських запозичень в українській географічній науці.

Директор бібліотеки Орєхова В.В. та заступник директора бібліотеки Кузьміна Н.М. відзначили, що у монографії дуже вдало висвітлено перелік бібліографічних праць професора Кость Дубняка й акцентували увагу на вмінні автора проникнутися у складну біографію цього не по праву забутого українського географа.

Кандидат географічних наук, професор кафедри географії та методики її навчання Булава Л.М, відзначив пророблену роботу Шевчука С.М. при написанні даної книги й наголосив, що доля Кость Дубняка тісно пов’язана із Полтавою та Полтавщиною і плеядою інших відомих науковців початку ХХ століття.

З вітальним словом до Шевчука С.М. звернувся доцент Полтавської державної аграрної академії, заслужений винахідник України Самородов В.М, наголосивши на патріотизмі та любові Кость Дубняка до України та на його значному науковому доробку.

Заключним вітанням Шевчуку С.М. пролунало слово доктора філософських наук, декана факультету історії та географії, професора Кравченка П.А. Він зазначив, що Кость Дубняк започаткував саме географічне краєзнавство, що дуже добре висвітлено в даній праці. Було наголошено наскільки вдало написано дану монографію, що кожен читач зможе знайти щось цікаве для себе.

Після закінчення свята всі присутні мали можливість ознайомитися з книжковою виставкою «Кость Дубняк – перший професійний географ Полтавщини».

Дане видання адресоване фахівцям у галузі географії, викладачам, здобувачам вищої освіти та усім, хто цікавиться питаннями розвитку географічної науки в Україні.

Інші новини: