РОЗПОЧАЛАСЯ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

У магістрантів факультету історії та географії спеціальності 032 Історія та археологія розпочалася виробнича практика (керівник проф. Сердюк І.О.). У ході виконання робочої програми практики студенти набуватимуть компетентностей у галузі науково-дослідницької діяльності,  методології усної історії.

Проф. Волошин Ю.В. ознайомив з досвідом участі в міжнародних наукових проєктах з усної історії, діяльність Української асоціації усної історії. Зав. кафедри історії України проф. Бабенко Л.Л. наголосила на важливості опанування компетентністю написання наукових текстів для успішного виконання магістерського дослідження. Актуальність цього завдання особливо зростає при плануванні вступу випускників магістратури на освітньо-наукову програму аспірантури зі спеціальності «Історія та археологія». Реалізація набутого досвіду стане можливою у підготовці до участі в наукових конференціях.

Проф. Волошин Ю.В. запропонував продовжити роботу над створенням антології спогадів викладачів університету, які внесли істотний вклад у його розбудову в різні роки. Лекцію-презентацію провела провідний фахівець відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків університету А.О.Момот.

Інші новини: