СВІТ ПОБАЧИЛИ НОВІ ВИПУСКИ НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ»

За участі редакційної колегії та викладачів кафедри історії України у 2019 році було видано два номери журналу «Історична пам’ять», який включений до Переліку наукових фахових видань України. У відповідних номерах, № 1 (40) та № 2 (41), науковцям і всім тим, хто цікавиться історичною минувшиною та питаннями сьогодення, були запропоновані такі рубрики: джерелознавчі та історіографічні дослідження, історія ранньомодерного часу, історія України за радянської доби, всесвітня історія. Окремо представлені рецензії, відгуки, останні наукові події та новини. Редакційна колегія висловлює щиру подяку за співпрацю рецензентам та авторам наукових статей.

Інші новини: