Майбутні історики та археологи оволодівали професійним інструментарієм роботи у фондах бібліотеки ПНПУ

У розрізі вивчення навчальної дисципліни «Університетська освіта та академічне письмо» студенти 1 курсу спеціальності 032 Історія та археологія провели практичне заняття на базі наукової бібліотеки імені Михайла Жовтобрюха. Разом з викладачкою проф. Людмилою Бабенко його провела завідувачка сектору використання навчальної і наукової літератури Світлана Тіткова.

Студенти ознайомилися з історією створення цього важливого підрозділу університету, структурою бібліотеки, книжковими фондами, спеціалізованими читальними залами.

Здобувачі освіти дізналися, що бібліотека ПНПУ є найбагатшою за кількістю одиниць книжкових фондів серед інших ЗВО обласного центру та відкритою для школярів і вчителів. Бібліотека відкриває широкі можливості для студентів, зокрема для науково-дослідницької роботи, підготовки до навчальних занять, знайомства з періодикою тощо. Особливий інтерес студентів викликала інформація про колекцію стародруків у фондах бібліотеки, з історією створення якої ознайомила присутніх завідувачка цього відділу Ірина Швидун.

ФОТО 3 Студенти отримали вичерпні пояснення про навички користування каталогами, електронними системами пошуку потрібної літератури, віртуальною довідкою, електронним замовленням літератури та іншими сучасними формами отримання інформації. Електронна презентація дала змогу зрозуміти алгоритми пошукового інструментарію та обрати оптимальні з них. Світлана Тіткова також ознайомила студентів з репозитарієм публікацій. Працівники бібліотеки продемонстрували як працює програма перевірки текстів на плагіат, а проф. Людмила Бабенко ще раз привернула увагу здобувачів освіти до дотримання норм академічної доброчесності у навчальній та науковій діяльності.

You may also like...