Підведення підсумків виконання наукової теми з археології на кафедрі історії України

Одночасно із підготовкою звіту з наукової роботи за 2021 рік викладачі кафедри історії України відзвітували в УКРІНТЕІ про завершення кафедральної планової наукової теми «Сотенні міста та містечка Гетьманщини (в межах сучасної Полтавської області)» (державна реєстрація №0117U003227). Тема зреалізовувалася упродовж 5 років та передбачала різнопланові польові та камеральні дослідження, картографування та визначення культурного шару сотенних міст та містечок Гетьманщини в межах сучасної Полтавської області, проведення тематичних археологічних розвідок, рятівних археологічних розкопок, у ході яких застосовувалися новітні методи картографування, в тому числі і за допомогою GIS-технологій.

Керівником досліджень є кандидатка історичних наук, доцентка Оксана Коваленко (з 2017 р. як зовнішній керівник, науковий співробітник Національної академії наук України). Виконавці: асистент кафедри Роман Луговий, викладачі кафедри історії України, здобувачі освіти освітньої програми «Історія та археологія» за спеціальністю 032 Історія та археологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів факультету історії та географії. Останні доповнення та редакційні корегування були зроблені Оксаною Коваленко, Романом Луговим, Олексієм Гурою, здобувачами освіти Марією Шамрай та Костянтином Бурчаком.

Роботи проводилися на території Полтавського, Великобагачанського, Зіньківського, Чутівського, Котелевського районів Полтавської області, а їхні результати увійшли до виконання Національної програми «Звід пам’яток історії та культури. Полтавська область». Поетапно було проведено в 2016–2017 рр. археологічні розкопки у Балаклії, сотенному містечку Полтавського полку у 1648-1661 рр. Університетські науковці вперше звернулися до найменш вивченого в археологічному плані укріпленого населеного пункту Попсілля, заклали 4 розкопи в різних частинах городища, встановили потужність культурного шару, дослідили кілька житлових та господарських споруд, зібрали представницьку колекцію знахідок ХVІІ–ХVІІІ ст. У 2017-2018 рр. у рамках теми здійснено археологічні дослідження на території Опішного. Завдяки діяльності у ньому таких наукових установ, як Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України та Національний музей-заповідник українського гончарства, робота археологічної експедиції науковців і студентів була результативною. Окрім цього студенти спеціальності 032 Історія та археологія взяли участь у роботі І-ІІІ Міжнародних археолого-керамологічних практикумів. У вересні 2018 р. були проведені археологічні розвідки на місці валу в урочищі Лиса Гора в околицях сотенного містечка Опішного з метою встановлення його туристичного потенціалу.

У 2019-2020 рр. здійснено археологічні розкопки біля с. Більськ, в урочищі Озеро, на місці вірогідного першого поселення села ранньомодерної доби. Під час цієї експедиції було освоєно цільові кошти державного фінансування Полтавської ОДА для ПНПУ. Керівник теми Оксана Коваленко стала володаркою Диплому за І місце ХV Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні за наукову монографію «Гончарство Полтави ХVІІІ століття» (2020).

У 2021 р. здійснювалися археологічні розвідки в межах Полтавського району Полтавської області. За результатами досліджень підготовлені та депоновані до наукового архіву Інституту археології НАН України звіти загальним обсягом 15 д.а., керівником теми Оксаною Коваленко, виконавцем Романом Луговим, здобувачами освіти під їхнім керівництвом виголошено 31 доповідь на конференціях та семінарах різного рівня, в тому числі за межами України, опубліковано 27 наукових статей та публікацій. На базі археологічних експедицій університету організовано і проведено 3 конференції: 1) Міжрегіональний науково-практичний семінар «GIS-технології в археології» (2017); 2) Міжнародний науковий симпозіум «Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків давнього населення України: імпорти, запозичення, імітації» (2018); 3) Науково-практичний семінар «Сучасні реалії охорони та досліджень археологічних пам’яток України» (2021). Поряд із вітчизняними науковими установами-партнерами ПНПУ і кафедри історії України науковці мали змогу співпрацювати в Опішному з вченими з Університету Ньюкасла (Великобританія). Подякою університету за плідну роботу був відзначений Роман Луговий.

Тема надала широкі можливості для участі студентів у науково-дослідницькій роботі теоретичного та практичного характеру. Окрім, вивчення методики археологічних розкопок, студенти були учасниками лекторію Третього Міжнародного керамолого-археологічного практикуму, безпосередньо у таборі експедиції слухачі могли почути цікаві лекції з історії археологічних досліджень різного часу в Європі та Малій Азії, геоархеології, вивченні стародавніх ландшафтів тощо. Запам’ятався студентам й майстер-клас від проф. Річарда Карлтона та магістра археології Марка Джексона з експериментального ліплення та гончарювання посуду, технологій випалювання й обварювання. На кафедрі й надалі планується робота над новою науковою темою з археології.

You may also like...