У педагогічному університеті відбулася науково-практична конференція «Гуманітаристика: освітянські студії»

25 березня 2021 р. на кафедрі історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в режимі онлайн відбулася науково-практична конференція «Гуманітаристика: освітянські студії». Вона стала продовженням традиції організації щорічних науково-методичних конференцій і семінарів для вчителів історії Полтавської області, перерваних пандемією. У переважній більшості освітніх закладів Полтави і області працюють випускники факультету історії та географії, які відгукуються на ініціативи викладачів кафедри зі створення спільних комунікативних платформ для обміну методичним досвідом, науковою інформацією, проєктами перспективних досліджень тощо. У цьому напрямку викладачі кафедри співпрацюють з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Комунальним закладом «Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради», територіальним відділенням Малої академії наук у Полтавській області, музейними і науково-дослідними установами, зокрема Інститутом керамології – Відділенням Інституту народознавства НАН України. До цьогорічної конференції долучилася громадська освітянська організація Inschool Hub. Учасниками конференції також стали здобувачі освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) зі спеціальності 032 Історія та археологія, першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів зі спеціальностей 032 Історія та археологія, 014.03 Середня освіта (історія), учні старшої школи.

Модерувала захід завідувачка кафедри історії України професорка Людмила Бабенко. Людмила Леонідівна спрямувала обговорення проблем гуманітарної складової освітнього простору, змісту освітніх компонентів, які формують гуманістичні цінності. Декан факультету історії та географії професор Петро Кравченко у виступі розкрив тему визначальної ролі гуманітарного знання в системі освіти України, перший проректор ПНПУ імені В. Г. Короленка професор Роман Сітарчук торкнувся теми гуманістичного потенціалу релігієзнавчої освіти.

Великий інтерес учасників конференції викликав виступ доктора історичних наук Юрія Волошина, який презентував початок нового міжнародного конкурсу шкільних проєктів з усної історії «Повсякденне життя в СРСР у 1980–1991 рр.» під егідою Українського інституту національної пам’яті і міністерства освіти Чехії. Професор Волошин як куратор проєкту розповів про його завдання, очікувані результати і мотиваційні спонуки, що можуть об’єднати науковців, учителів і учнів.

Органічним акцентом у контексті формування суспільної гуманітарної аури стали питання медіаграмотності, їхньої актуальності для сучасного вчительства і учнівської та студентської молоді. Завідувачка кафедри журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Світлана Семенко поділилася досвідом участі викладачів кафедри в медіаосвітніх програмах для вчителів, залучення школярів до знайомства з діяльністю професійних журналістів. Продовжила порушену тему доцентка кафедри журналістики Марина Свалова з доповіддю «Інноваційні методи ознайомлення учнівської молоді з поняттям “мова ворожнечі”».

У секції «Методика викладання гуманітарних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі» своїми міркуваннями щодо навчання і виховання у загальноосвітніх школах поділилася вчителька історії, заступник директора з виховної роботи Остап’євської школи Решетилівського району Оксана Кукленко; про чотири покоління полтавської родини Іваненків, з якої походять відома письменниця Оксана Іваненко і фізик Дмитро Іваненко, розповіла вчителька історії ЗОШ № 16 м. Полтави Ольга Нестеренко; свій підхід до розробки уроку показала вчителька історії з с. Хильки Лубенського району Лариса Парнюк.

Вчителька історії Полтавської гімназії «Здоров’я» № 14 м. Полтави Жанна Авраменко разом зі своїми вихованцями продемонструвала, як комп’ютерні технології допомагають при підготовці до ЗНО, створенні учнівських проєктів тощо.

Вихованці ЗОШ № 2 м. Полтави і члени гуртка «Юстиція», який діє при кафедрі історії України, презентували дослідження правового змісту. Під керівництвом доцентки Тамари Жалій вони проаналізували факти дискримінації хворих на COVID–19 в українському суспільстві та запропонували способи протидії їм.

Учасники конференції висловили бажання продовжувати співпрацю, отримувати нову інформації про зміни і виклики сучасної гуманітарної освіти та обмінюватися досвідом.

You may also like...