Підсумки археологічної практики студентів-істориків 2019 року на території Державного історико-культурного заповідника «Більськ»

Далекі від археології українці часто уявляють, що археологічна діяльність завершується із закінченням польового сезону: палатки згортаються, лопати ховаються до наступного літа, залишаються тільки романтичні спогади. Але насправді упродовж усієї зими археологи займаються обробкою, атрибутуванням знахідок і підготовкою наукового звіту про археологічні дослідження.

15 травня 2020 року відбувся один із важливих етапів археологічної діяльності – передача знахідок на постійне зберігання до Державного музейного фонду України. Асистент кафедри історії України, начальник Більської експедиції Полтавського національного педагогічного університету Роман Луговий передав археологічні знахідки на зберігання у фонди Державного історико-культурного заповідника «Більськ» його директору Ігорю Коросту. Результатом тривалої наукової співпраці кафедри історії України з науковцями – дослідниками і хранителями давнього Гелона стало підписання у 2019 році довгострокової угоди між ПНПУ імені В.Г.Короленка та ДІКЗ «Більськ», на основі якої формується зміст досліджень у ході навчальної практики.

Із вдячністю згадуємо світлої пам’яті кандидата історичних наук Петра Гавриша, який започаткував проведення виїзних археологічних практик студентів на території Більського городища, присвятив науковому вивченню цього всесвітньо відомого об’єкта історико-культурної спадщини чотири монографії та кілька десятків статей.

Передані знахідки є результатом діяльності Більської археологічної експедиції, у складі якої студенти першого і другого курсів факультету історії та географії у 2019 році проходили навчальну археологічну практику. Вони досліджували багатошарове поселення епохи скіфського часу, поселення пізнього зарубинецького часу та козацької доби «Урочище Озеро» поблизу Більська. Тепер знайдені скарби минулого поповнять фонди музею-заповідника, а, можливо, у майбутньому стануть експонатами сучасного музею, про який мріє І. Корост. Серед археологічних знахідок фрагменти зброї, ужиткові і культові речі, фрагменти поховань тощо. Отож, завершено черговий етап археологічного вивчення давньої історії Полтавщини, у ході якого студенти трансформували теоретичні знання у практичні компетентності археолога, знахідки передані на зберігання у державну наукову установу, науковий звіт та публікації про проведення археологічних досліджень готові до введення у науковий обіг. Попереду підготовка до наступної експедиції студентів під керівництвом Р. Лугового.

Інші новини: