Формування культури академічної доброчесності в освітньому середовищі університету

У сучасних умовах особливої ваги набуває поняття академічної доброчесності здобувачів вищої освіти, адже забезпечення якості освіти на рівні світових стандартів нерозривно пов’язане із ним. Бібліотека університету імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха активно долучається до руху з формування культури академічної доброчесності учасників освітнього процесу.

17 лютого у бібліотеці вишу було проведено лекцію на тему «Академічна доброчесність в освітньому середовищі університету» для студентів факультету історії та географії спеціалізації «Географія». Лектор, директор бібліотеки Валентина Орєхова, розповіла про понятійний апарат академічної доброчесності, морально-етичні цінності учасників освітнього процесу у здійсненні комунікацій, види плагіату; зупинилася на питаннях формування культури та механізмів, які забезпечують її підтримку. Також зосередила увагу на аспектах набуття студентами компетентностей з якісного академічного письма, а саме:

• шукати, обирати й оцінювати якість джерел;
• приділяти значну увагу формуванню навичок роботи з надійними інформаційними ресурсами;
• дотриманню норм авторського права, доброчесності запозичень і цитувань;
• правилам оформлення бібліографічних покликань.

Академічна доброчесність – це чесний та відповідальний підхід до освітньої та наукової діяльності. Студенти ознайомилися з нормативно-правовим і законодавчим забезпеченням: «Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень» (Закон «Про освіту» ст. 42). Орєхова В. також відмітила, що дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу Університету регламентоване: «Кодексом академічної доброчесності Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка», «Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату».

Із метою контролю якості освітнього процесу та перевірки академічних текстів в ПНПУ імені В.Г.Короленка запроваджено антиплагіатну систему перевірки текстових документів на унікальність засобами сервісу Unicheck. Послуги перевірки документів на плагіат надають у бібліотеці університету.

Інші новини: