НАУКОВІ ВИДАННЯ КАФЕДРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ

Збірник наукових праць “ЛЮДИНА ТА ЛЮДЯНІСТЬ У СВІТОВІЙ ГУМАНІТАРНІЙ ТРАДИЦІЇ”

Збірник наукових праць “ЕПОХА РЕФОРМАЦІЇ ТА СУЧАСНА УКРАЇНА”

Збірник наукових праць “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА
МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ”

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ У МЕТОДИЧНІЙ СКАРБНИЧЦІ
МАГІСТРАНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Збірник наукових праць “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ”

Збірник наукових праць “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ”

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ