Перелік документів для вступу

Документи вступники подають on-line:

  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  • копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданого у 2018, 2019, 2020, 2021 роках;
  • копія паспорта;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності);