ПДПУ Історичний факультет

Освітній рівень бакалавр

Напрям підготовки: 014.03 Середня освіта (Історія)

Перелік вибіркових дисциплін  Анотації вибіркових дисциплін

Напрям підготовки: 032 Історія та археологія

Перелік вибіркових дисциплін  Анотації вибіркових дисциплін

Напрям підготовки: 014.07 Середня освіта (Географія)

Перелік вибіркових дисциплін  Анотації вибіркових дисциплін

Освітній рівень магістр

Напрям підготовки: 014.03 Середня освіта (Історія)

Перелік вибіркових дисциплін  Анотації вибіркових дисциплін

Напрям підготовки: 032 Історія та археологія

Перелік вибіркових дисциплін  Анотації вибіркових дисциплін

Напрям підготовки: 014.07 Середня освіта (Географія)

Перелік вибіркових дисциплін  Анотації вибіркових дисциплін

Напрям підготовки: 103 Науки про Землю

Перелік вибіркових дисциплін  Анотації вибіркових дисциплін