Головіна Наталя Ігорівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Контактна інформація:

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського,2

Службовий телефон: 2-57-50

Трудова і професійна діяльність:

Закінчила філософський факультет Ростовського державного університету. Кваліфікація: «філософ. Викладач».

У Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Методологічні принципи формування переконань молоді засобами мистецтва» (науковий керівник - проф. Шубняков Б.П.) по спеціальності 09.00.01.

З серпня 1980 р. по вересень 1985 року – асистент кафедри філософії Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка.

З 1985 по 1988 рік – аспірант кафедри філософії Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.

З жовтня 1988 по вересень 1990 року – старший викладач, в. о. доцента кафедри філософії Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка.

З вересня 1990 по грудень 1992 р. – завідувач кафедри етики та естетики Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка.

З грудня 1992 по теперішній час – доцент кафедри філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Навчальна і методична робота:

Викладає наступні навчальні дисципліни:

До всіх курсів розроблені навчально-методичні комплекси.

Наукова робота:

Коло наукових інтересів - естетична та філософсько-культурологічна проблематика.

Керівник студентської проблемної групи «Філософсько-теоретичні проблеми культури».

Організаційна робота:

Член ученої ради історичного факультету, член методичної ради університету.

Завантажити список публікацій