Швець Леонід Миколайович

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри

всесвітньої історії та методики викладання історії

Контактна інформація:

Службова адреса: 36002, м. Полтава,

вул. Остроградського, 2, каб. 51.

Службовий телефон:  05322 - 25811

e-mail: history.methods@mail.ru

Трудова і професійна діяльність

У 2000 році закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Здобув кваліфікацію вчителя історії і культурологічних дисциплін.

Кандидатська дисертація - "Особливості реалізації місцевими органами влади державної політики СРСР щодо громад РПЦ в Україні (середина 1940-х — перша половина 1960-х рр.)" захищена в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України в 2011 році. Спеціальність 09.00.11 - релігієзнавство. Науковий керівник - д.і.н., проф. Пащенко В.О.

Із вересня 2000 року працює в Полтавському педагогічному університеті на посадах: асистента кафедри історії України (2000 - 2005 роки), асистента, старшого викладача кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії (з 2005 року).

Нагороджений почесними грамотами виконавчого комітету Полтавської міської ради та університету.

Навчальна і методична робота

Викладає навчальні дисципліни: історія середніх віків, історія міжнародних відносин, історія країн Латинської Америки.

Підготовлено навчальний посібник для студентів: "Історія Середніх віків: навч.-метод. посібн. для студ. ІІ курсу іст. факультету (заочного відділення)".

Наукова робота

Досліджує історію релігій, політику радянської держави щодо релігійних організацій, розвиток середньовічного західноєвропейського суспільства.

У журналах і збірниках наукових праць опубліковано біля 40 статей.

За період своєї науково-педагогічної діяльності брав участь у роботі біля 50 наукових, науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столів різного рівня.

Значну увагу приділяє розвиткові студентської науки. Здійснює керівництво студентською проблемною групою "Європейські країни у добу Середньовіччя" та студентським науковим гуртком "Методика етнографічних досліджень в польових умовах". У відповідності до проблематики кафедри керує підготовкою курсових, бакалаврських і дипломних кваліфікаційних робіт.

Організаційна робота

Член ради історичного факультету, член моніторингової комісії університету.

Завантажити список публікацій