Бесєдіна Наталія Василівна

кандидат історичнихнаук, доцент кафедри всесвітньої

історії та методики викладання історії

Контактна інформація:

Службова адреса: 36002, м. Полтава,

вул. Остроградського, 2, каб. 51.

Службовий телефон:  05322 - 25811

e-mail: history.methods@mail.ru

Трудова і професійна діяльність

У 1981 році закінчила історичний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького. Здобула кваліфікацію викладача історії і суспільствознавства.

Кандидатська дисертація - "Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині (кінець 50-х-80-х рр. ХХ ст.)" захищена на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 15.03.2002 року. Спеціальність 07.00.01. - історія України. Науковий керівник - д.і.н., проф. Нестуля О.О.

З вересня 1982 року працює в Полтавському педагогічному університеті на посадах: асистента, старшого викладача, доцента кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії.

Навчальна і методична робота

Викладає навчальні дисципліни:  історія Середньовічного Сходу; нова і новітня історія країн Азії та Африки; спецкурс "Політичні проблеми посткомуністичних держав".

Підготовлено 3 навчальних посібників для студентів.

Наукова робота

Досліджує історію політичних систем та політичних культур країн Сходу.

У журналах і збірниках наукових праць ДАК України опубліковано біля 100 статей.

За час науково-педагогічної діяльності брала участь у роботі біля 50 наукових, науково-практичних конференціях і семінарах різного рівня, де опублікувала низку фахових статей.

Організаційна робота

Член ради історичного факультету.

Завантажити список публікацій