Діптан Ірина Іванівна

доцент кафедри історії України

Контактна інформація:

вул. Остроградського,2, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, корпус №1, ауд.19, кафедра історії України

 (05322)7-27-25

Трудова діяльність:

Закінчила  Полтавський педагогічний інститут імені В.Г. Короленка за спеціальністю  учитель історії та суспільствознавства.

Тема дисертації: «Діяльність надзвичайних державних органів боротьби  з дитячою безпритульністю в Українській СРР (1919-1932 рр)»; захищена в Інституті історії України НАН України 27 грудня 1991 року.  Науковий керівник – С.В. Кульчицький. Спеціальність: 07.00.02- Історія СРСР.

Учитель історії с.ш. № 26 м. Полтави (15 серпня 1982 – 15 серпня 1983 років); учитель історії с.ш. № 20 м. Полтави (15 серпня 1983 – 15 серпня 1984 років); асистент кафедри історії СРСР і УРСР Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка (15 серпня 1984 – 1 листопада 1987 років); аспірантка Інституту історії України АН України (1листопада 1987 – 1 грудня 1990 року); старший викладач кафедри історії України (1990-1994 роки), на посаді доцента (1994-1997 роки); з 1997 року і на сьогодні – доцент кафедриісторіїУкраїни.

Член ради факультету.

Навчальна і методична робота:

Викладає навчальні дисципліни: Нова історія України (друга половина XVII-XIXстоліття), Історія України

Автор навчального посібника: Нова історія України (друга половина XVII-XIX ст.) / Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету, підготовлений за вимогами кредитно-модульної системи / Розробник І.І. Діптан.- Полтава, 2008. – 160 с.

Наукова робота:

Коло наукових інтересів: соціально-політична історія України (друга половина XVII- перша третинаXX ст.) Є автором розділів монографій: На шляхах непу (1921-1928 роки) / І.І. Діптан // Полтава. Історичний нарис. – Полтава: Полтавський літератор, 1999.- С. 140-155 (1 друк. арк.).; Полтавщина в 1920-1929 роках / І.І. Діптан, Ю.М.Киридон // Полтавщина. Історичний нарис.- Полтава:Дивосвіт, 2005.- С. 212-239 (1,5 друк. арк.). Має публікації в збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях.

Керує студентською групою, що працює в руслі дослідження проблематики соціально-політичної історії України (друга половина XVII-XIXст.).

Організаційна робота:

Куратор академічної групи , член ради факультету

Завантажити список публікацій