Бабенко Людмила Леонідівна

кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри історії України

Контактна інформація:

Служб. адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2, каб. 19

Тел. (05322) 7-27-25

E-mail: kafedra_pdpu@ukr.net

Трудова і професійна діяльність:

У 1979 р. закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. Здобула кваліфікацію учителя історії і суспільствознавства.

Кандидатська дисертація: «Роль наукової інтелігенції в розвитку історичного краєзнавства на Україні в 20-х – на початку 30-х років» . захищена у спеціалізованій раді Дніпропетровського національного університету 17 березня 1993 р. Спеціальність 07.00.02 – історія України. Науковий керівник – д.і.н., проф., провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Є.М. Скляренко.

З 1979 до 1987 р. працювала вчителем історії у загальноосвітніх школах Полтавської області, з 1987 р. – у Полтавському державному педагогічному інституті, обіймаючи посади старшого викладача, доцента, професора кафедри історії України. Член ученої ради історичного факультету, заступник завідувача кафедри історії України.

Нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України, Полтавської обласної державної адміністрації, Головного Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, відмінник освіти України, лауреат премії імені Панаса Мирного, лауреат премії імені Самійла Величка.

Навчальна і методична робота:

Викладає навчальні дисципліни: новітня історія України, державотворчі процеси в новітній історії України, політичні партії і рухи в Україні. Підготовлено 4 навчальні посібники (у співавторстві), серед них: «Ліквідація небільшовицьких політичних партій на Полтавщині в першій половині 1920-х років: навч. Посібник». – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – 120 с., «Економічна діяльність Полтавського губернського земства у другій половині ІХІ – на початку ХХ століть: навч. посібник для профільного навчання [історичний та економічний профілі]». – Полтава: ПОІППО; ПНПУ, 2012. – 80 с. (у співавторстві: Шульга С.В., Зелюк В.В.).

Наукова робота:

Коло наукових інтересів: державно-церковні відносини, історія радянських органів державної безпеки, історичне краєзнавство.

Є автором і співавтором монографій та фундаментальних видань (14), членом обласної редколегії та співавтором видання «Реабілітовані історією. Полтавська область: науково-документальна серія книг. – Київ – Полтава: АСМІ. Тт. 1–5». Має публікації в журналах і збірниках наукових праць, ліцензованих ДАК України, та зарубіжних і науково-методичних виданнях. Всього має близько 200 публікацій.

Здійснює керівництво аспірантами та студентськими науковими роботами, котрі відзначалися дипломами 1 і 2 ступенів на всеукраїнських конкурсах (2009 р., 2014 р.), опубліковано більше 20 студентських статей і матеріалів.

Організаційна робота

Член Ученої ради історичного факультету. Відповідальна за методичну роботу кафедри історії України.

Завантажити список публікацій